Dr. Bene Krisztián március 27-i előadása a francia ellenállásban szerepet vállaló magyarokról

Március 27-én Dr. Bene Krisztián PhD., a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi karának dékánja tartott előadást egy olyan témáról, melyet alaposan megkutatott, és melynek most különös aktualitást adott a második világháborúban a náci megszállás során a francia ellenállókhoz csatlakozott Manouchian ellenálló csoport vezetőjének közelmúltban történt “panteonizácója”. Egyesületünk elnöke, Boros István meghívást kapott, így jelen lehetett Párizsban Missak Manouchiannak és feleségének, Mélinée-nek a párizsi panteonban történő újratemetésének ünnepi szertartásán. Az eseményen a Panthéon körül a szakadó esőben összegyűltek előtt a Francia Köztársaság elnöke, Emmanuel Macron mondott beszédet.

Az ellenállásban részt vett nemzetközi csoportnak számos magyar, magyar származású vagy magyar nyelven beszélő, más országból Franciaországba menekült tagja volt. Sokakat közülük 80 éve, 1944. február 21-én, a Mont-Valérien dombon kivégeztek. Dr. Bene Krisztián kutatásai során a nemzetközi ellenálló csoport magyar kapcsolatait tárta fel, és erről izgalmas, képekkel gazdagon illusztrált előadást tartott, francia nyelven (az előadás vetített anyagát megtekinthetik itt). Az érdekes történeteken kívül az előadó a hallgatóság témával kapcsolatos történelmi ismereteit is gyarapította.

Szeszler Zsuzsa

Egyesületünk elnöke, Boros István részt vett Missak és Mélinée Manouchian újratemetésén a párizsi Panthéonban

À l’initiative de Mme. l’Ambassadeur et à l’invitation de Monsieur le Président de la République, István Boros a participé à la commémoration de Missak Manouchian, de son épouse et de leur groupe de résistance au Panthéon. Dans le groupe de Missak Manouchian trois hongrois ont combattu contre les occupants nazi à Paris: MM. Tamás Elek, Imre Glasz, József Boczor (né : József Wolf) qui ont été fusillés par les allemands le 21 février 1944. Missak Manouchian  et son épouse ont été panthéoniser le 21 février 2024.

 

 

 

Nagykövetasszony kezdeményezésére, Macron elnök úr meghívására Boros István részt vett Missak Manouchian ésfelesége, valamint az ellenállási csoportjuk tiszteletére a Panthéonban tartott megemlékezésen. Missak Manouchiant és az ellenállási csoport többi tagját, közöttük Elek Tamást, Glasz Imrét és Boczov/Boczor Józsefet (szül: Wolf József) 1944. február 21-én végezték ki. Manouchian és felesége koporsóját 2024. február 21-én helyezték el a Panthéonban, állami megemlékezés keretében.

Kép forrása: TF1 INFO

Cent ans d’honneur en action – anyaszervezetünk alapításának 100. évforduló alkalmából megjelentetett kötet

Miután a köztársasági elnök, Emmanuel Macron eljutatta a kötet általa írt előszavát a szerkesztőkhöz, nyomdába kerülhet a „100 ans d’honneur en action” című könyv, amely az SMLH alapításának századik évfordulóját ünnepli.

Ezen a linken olvashatnak részletesebben a könyvről, illetve meg is rendelhetik.

“La France vue de Hongrie” – ismét diákpályázat, az ELTE-vel közösen meghirdetve

Egyesületünk idei első nagy projektje francia nyelvet tanuló és ismerő fiatalok támogatásáról szól.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke, valamint a Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjainak Szövetsége Egyesület idén is kiírta pályázati felhívását “La France vue de Hongrie” címmel (pályázati felhívás). Ezen a pályázaton már nemcsak szöveges, hanem szinte minden hordozón megjelenő művekkel lehet pályázni, így a résztvevők készíthetnek rövidfilmet, novellát, képet, szobrot, fotót, rajzfilmet stb. A pályaműveket 2024. március 10-ig kell leadni. A zsűri által legjobbnak ítélt három pályaművet egyesületünk díjazza.

A díjak átadására 2024. március 20-án, 16:30-kor kerül sor a tanszéken rendezendő TransELTE Nemzetközi Fordítástudományi Konferencia keretein belül. ahol a pályaműveket meg is lehet tekinteni.

A pályázat a Francia Köztársaság magyarországi képviselete, Claire Legras nagykövet asszony és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának dékánja, Bartus Dávid úr védnöksége alatt valósul meg.

kép: www.bh.hu

Közgyűlés – 2024.02.06.

Egyesületünk 2024. évi közgyűlését a Francia Köztársaság nagykövete meghívására a követségi rezidencián tartottuk február 6-án.

15:30-kor Boros István elnök megnyitotta a közgyűlést és a formaságok lefolytatása után röviden, élőszóban is ismretette a meghívó mellékleteiben is megküldött beszámolókat:
– az egyesület tavalyi évi tevékenységéről, amely igen gazdag volt,
– pénzügyi helyzetünkről, amely stabil,
majd áttért az ez évi tervekre. Az egyesület tagjainak és támogatóinak száma növekszik, az új tagokat köszöntöttük, bemutatkozásukat meghallgattuk.

A tervek között szerepelt
– a francia-magyar kapcsolatok történetének további feldolgozása és az emlékezet gondozása,
– a fiatalokkal kapcsolatos tevékenységek – iskolák, egyetemek – előtérben tartása vállalati támogatások bevonásával, társegyesületekkel közösen,

– egyesületünk tevékenységének láthatóbbá tétele.
A Közgyűlés határozatait minden tag egyhangú szavazással jóváhagyta.

A közgyűléshez hagyományosan kapcsolódik egy előadás. Idén a 2024-es Párizsi Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezése alkalmából a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László úr tartott érdekes és lelkesítő előadást történetükről, eddigi és várható eredményeikről. Izgalmas kérdések és válaszok egészítették ki az ismertetést.
Majd az egyesület elnöke, Boros István megemlékezett a Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetségének alapítóiról, a jelen lévő Koncz Zsuzsa alapító tagnak pedig Nagykövet asszonnyal közösen, ünnepélyesen átadták az évforduló alkalmából kiállított oklevelet. A Szövetség Díját 2024-ben Sudárné Balázs Katalin, a Mezőcsokonyáért Alapítvány vezetője, valamint Tamásné Elek Borbála, a Gödöllői Premontrei Oktatási Központ igazgatója kapták, mert az előző évben támogatták  a II. világháborúban Mezőcsokonyán lezuhant francia pilóta emlékművének, valamint a gödöllői Premontrei Gimnázium francia oktatóinak készített emléktábla felállítását, az avatási ünnepségek megszervezését, lebonyolítását.

Ezt követően a Nagykövet asszony által adott fogadáson oldott és kötetlen formában folytatódtak az eszmecserék, beszélgetések.

Emléktábla-avatás Gödöllőn, 2023. december 6-án

Sajtóközlemény

 

A Francia Köztársaság Nagykövetsége, Balatonboglár Város Önkormányzata és a Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeinek Egyesülete 2022-ben adták át azt az emlékhelyet Balatonbogláron, amely az 1940 és 1944 között német hadifogolytáborokból magyar területre szökött francia hadifoglyoknak állít emléket. Az évek során mintegy 1200 francia menekült központjává vált Balatonboglár. A menekültek többsége munkába állt az ország számos pontján. Közülük néhányan (Alexandre Calame, Pierre Moortgat, François Braun, Robert Maulini, Christian Plantier, Maurice Serrat, Louis Bargès) a gödöllői premontrei rend gimnáziumában kaptak francianyelv-tanári állást. A Le Souvenir Français magyarországi képviselete és az egyesület számukra és a többi francia nemzetiségű tanár (így Marc Scherer és Bernard Le Calloc´h) emlékére állítja azt az emléktáblát, amelynek leleplezésére 2023. december 6-án kerül sor Gödöllőn, a gimnázium épületében, Claire Legras nagykövetasszony és Balogh Péter Pius O.Praem apát úr védnöksége és részvétele mellett.

A Francia Emlékezet (Le Souvenir Français) egy francia közalapítvány, amelynek fő küldetése a francia emlékek franciaországi és külföldi megőrzése, az érintett ország és Franciaország közötti kapcsolatok ápolása. A francia kitüntetettek magyarországi egyesülete közel 20 éves múltra visszatekintő szervezet, amelynek célja a Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend kitüntetések szellemiségének magyarországi ápolása, a két ország kapcsolatainak fejlesztése.

Az emléktáblát a két szervezet a premontrei gimnázium és a Francia Köztársaság magyarországi nagykövetsége támogatásával állította, a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. nagylelkű felajánlásával.

 

Gödöllő–Budapest, 2023. december 6.

Communiqué de presse

 

L’Ambassade de France en Hongrie, la Municipalité de la Ville de Balatonboglár et l’Association des Décorés Hongrois de la Légion d’Honneur et de l’ordre national du Mérite ont mis en œuvre une salle commémorative en mémoire des soldats français prisonniers de guerre évadés des camps nazis, réfugiés en Hongrie. Entre 1942 et 1944, Balatonboglár était le centre de 1200 Français réfugiés où ils avaient passé leur temps dans des conditions acceptables. La plupart de ces réfugiés ont cherché et trouvé un emploi en Hongrie. Plusieurs personnes (Alexandre Calame, Pierre Moortgat, François Braun, Robert Maulini, Chistian Plantier, Maurice Serrat, Louis Bargès) ont été accueillis comme professeurs de langue française au Lycée des Prémontrés à Gödöllő (à peu près à 30 km à l’est de Budapest). D’autres personnes français (Marc Scherer et Bernard le Calloc’h) ont également enseigné le français jusqu’en 1948. A la mémoire de ces professeurs, une plaque commémorative est érigée par la délégation hongroise du Souvenir Français et par l’Association des Décorés Hongrois qui sera dévoilée le 6 décembre 2023 à Gödöllő dans les locaux du Lycée sous le patronage et avec la participation de Mme Claire Legras, ambassadeur de France en Hongrie et l’Abbé Balogh Péter Pius O.Praem.

Le Souvenir Français est un organisme français, une fondation publique dont la mission est de sauvegarder les souvenirs français en France et dans d’autres pays, d’entretenir des relations entre les pays et la France. L’Association hongroise des Décorés français est une organisation fondée il y a plus de 20 ans, dont la mission est de faire rayonner l’esprit de la Légion d’Honneur et de l’ordre national du Mérite en Hongrie et de contribuer au développement des relations franco-hongroises.

Cette plaque commémorative a été érigée avec le soutien de l’Ambassade de France en Hongrie et le Lycée des Prémontrés, avec la contribution de l’entreprise Reneszánsz Kőfaragó.

 

Le 6 décembre 2023 à Gödöllő – Budapest