Nemzetközi kapcsolataink

Egyesületünk a magyar jogrend szerint működik. Tagja a Francia Becsületrend Tagjainak Társaságának is (SMLH, www.smlh.fr). A Társaság fontos szerepet tulajdonít a Franciaország határain kívül élő kitüntetetteknek is. A Társaság ösztönzi, hogy a kitüntetettek a helyi Francia Nagykövetséggel együttműködve hozzák létre saját nemzeti Egyesületüket, amely célja a kitüntetések szellemiségének őrzése, bemutatása az adott országban, valamint hozzájárulás a két ország kapcsolatainak fejlesztéséhez.

A Társaságnak több mint 60 országban van tagszervezete.

A Társaság vezetésében külön koordinátor tartja a kapcsolatot a tagszervezetekkel, az éves párizsi Közgyűlés keretében elemzik az elvégzett munka eredményét.

Az SMLH-n kívül a Nemzeti Érdemrend kitüntetettjeinek is van Egyesülete (ANMONM, anmonm.com). Az ANMONM hasonló célkitűzésekkel működik, szintén rendelkezik külföldi tagszervezetekkel.

A két Rend döntése alapján azokban az országokban, ahol a kitüntetettek létszáma nem indokolja két egymástól független szervezet létét, a kitüntetetteket egy nemzeti tagszervezetbe vonják össze.

Egyesületünk a két Rend tagjainak közös szövetsége, és mint ilyen, az SMLH tagszervezeteként tevékenykedik.

A jövőben ezen az oldalon adunk tájékoztatást tagjainknak az SMLH-val való kapcsolatunkról, töltjük fel az oldalra azokat a tájékoztatásokat, amelyeket mindkét szervezettől kapunk, és amelyek relevánsak a mi tevékenységünk szempontjából.

Ezek a dokumentumok minden esetben francia nyelven teszik közzé, kapacitásaink szűkössége miatt csak a tartalomjegyzékét fordítjuk le magyarra, de külön kérés vagy szükség esetén döntünk a fordításról.