Egyesületünk története

Egyesületünk több mint tíz éves múltra tekint vissza. Az alapító verbói Lentulay György 2004-ben a Becsületrend párizsi központjának jóváhagyásával alapította meg a francia Becsületrend magyarországi kitüntetettjeinek itthoni Egyesületét. Az alapítás után az Egyesület aktívan működött, a magyar kitüntetettek körében nagy volt az elfogadottsága, népszerűsége. 2004-ben az addig csak a Becsületrend kitüntetettjeit összefogó Egyesület kiegészült a francia Nemzeti Érdemrend magyar tagjaival is. A Rendek kitüntetettjeinek száma a fellelhető dokumentumok szerint kb. 80-100 fő.

Sajnos az alapító elnök és az akkori vezetőség közötti nézeteltérés miatt az Egyesület élete évekre ellehetetlenült. Olyan jogvita keletkezett, amelynek végleges lezárásához 7-8 évre volt szükség. Dr. Harbula Gyula, Lentulay urat váltó elnök elkötelezett munkájára volt szükség ahhoz, hogy az Egyesület a pereskedés ellenére is fennmaradjon. De az ár, amit fizettünk a „túlélésért” nem volt csekély: tagjaink nagy része elhagyta Egyesületünket.

2016 tavaszára a jogi feltételek már adottak voltak az Egyesület munkájának újrakezdéséhez. A vezetés javaslatára a Közgyűlés egyéves programot fogadott el, amelynek megvalósításába 2016 őszén nagy energiával belefogtunk.

Az Egyesület 2017. februári Közgyűlésén a tagság Boros Istvánt választotta meg elnöknek. A vezetőség tagjai: dr. Lomnici Zoltán alelnök, Baloghné Faludi Zsuzsa, Felkai Anna, dr. Balázs Péter, Fáber András

Egyesületünk alapvető célja a kitüntetések által képviselt értékek, a szolidaritás, a példamutatás hazai népszerűsítése, a francia-magyar kapcsolatok minél magasabb szintre emelésének támogatása, elősegítése. Az Egyesület szoros együttműködésben dolgozik a francia és magyar intézményekkel.

Az Egyesület tagja lehet minden kitüntetett magyar, francia vagy harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarországon él, egyetért az Egyesület céljaival, aláírja a belépési nyilatkozatot és befizeti az éves tagdíjat.