Kivonat a Souvenir Français magyarországi emlékezetmissziójáról

Az emlékezetpolitika több egymást kiegészítő célt tűz maga elé: a harcban elesettek emlékének megőrzését, a síremlékek és sírok gondozását, elősegítve ezzel a nemzeti kohézió erősítését, a védelem, a hadsereg és a nemzet kapcsolatának erősítését.

Ez a politika úgy Franciaországban, mint másutt több, egymásra épülő, egymást támogató akcióban testesül meg:

 • a már meglévő épített emlékek kezelésében és bemutatásában,
 • megemlékezések szervezésében, 
 • a fiatalok bevonásában a kollektív emlékezet továbbadása érdekében.

I. Francia katonai emlékhelyek összesen 8 magyarországi helyszínen találhatóak, az alábbi történeti megoszlásban

napóleoni időszak

  • Győr – 3000 francia katona
  • Pápa – 2 francia katona
  • Pécs – 126 francia katona
  • Darnózseli – 1 feltételezett katona

a II. világháború időszaka

  • Balatonboglár – 2 katona
  • solymári katonai temető – 1 katona Marcel Tilmont
  • Szeged – 1 elesett katona neve található a szegedi városközpontban található temető emlékhelyén
  • Nógrádbercel – 1 feltételezett elesett katona tömegsírban

törökök elleni csaták a XVVI. században

  • Szeged – 5 elesett francia tiszt emlékhelye

II. Francia katonák magyarországi jelenlétét megörökítő emlékhelyek kialakítása és gondozása, és azoknak a magyar vagy magyar származású személyeknek (civileknek és a francia hadsereg kötelékében szolgált katonáknak) és szervezeteknek a felkutatása, akik vagy amelyek áldozatot hoztak a II. világháború során, valamint részt vettek üldözött személyek mentésében, támogatásában. 

Balatonboglári emlékhely: A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége irányításával, a budapesti francia nagykövetség támogatásával és több francia és magyar vállalat szponzorálásával került kialakításra az emlékhely a Balatonboglár Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott helyszínen. Itt emlékezünk meg arról a német hadifogolytáborokból Magyarországra szökött majd 1200 francia katonáról, akik 1942-44 között balatonboglár környékén és más magyarországi városokban élték életüket.  

Mezőcsokonyai emlékhely:  1944. június 4-én Mezőcsokonya határában zuhant le a RAF repülőgépe a fedélzetén 8 fős személyzetével. A személyzet tagja volt az a francia katona, aki a légibaleset következtében az egyetlen, Magyarországon harcban elesett katonai áldozata a II. világháborúnak.  A Francia Védelmi Minisztérium, a budapesti francia nagykövetség, a Souvenir Français és a Mezőcsokonyáért Egyesület közös erőfeszítésével és anyagi támogatásával kerül 2023 májusában átadásra az emlékmű, amely a repülőgép legénységének állít emléket.

III. A Budapesten működő Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákjainak bevonása a magyarországi francia emlékezet kialakításába és elmélyítésébe.

IV. A Souvenir Français magyarországi főmegbízottja és Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége együttműködési szerződést írt alá a két szervezet közös munkája kereteinek kialakítására. Ennek értelmében a Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége ad szervezeti keretet a Souvenir Français magyarországi tevékenységéhez.

Szórád Péter fotója a balatonboglári emléktábláról