Kinevezés

A 2021. január 1-én kelt belső szabályzat 16. cikkelye alapján, a Souvenir Français főigazgatójának javaslatára a szervezet igazgatósága

Boros Istvánt

a Souvenir Français magyarországi főmegbízottjává nevezi ki, hároméves időtartamra, 2022. szeptember 1-i hatálybalépéssel.