Elhunyt dr. Harbula Gyula

Harbula Gyula 75. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen

Elhunyt dr. Harbula Gyula, egyesületünk leköszönt elnöke. Tőle csak személyes hangnemben tudok búcsúzni.  1981-ben ismerkedtünk meg Párizsban, ahol mindketten külszolgálatban voltunk. Ő a két ország közötti idegenforgalom, én a kereskedelmi kapcsolatok területén. Minden vasárnap a Bois de Boulogne-ban találkoztunk, fiaink társaságában fociztunk. Szakmai pályafutásának egy következő szakaszában az azóta az Accor-csoport kötelékéhez tartozó Pannonia Szálloda és Vendéglátó Vállalatot vezette, aminek vezérigazgatója, majd később az FB elnöke lett, innen ment nyugdíjba is. Személyes kapcsolatunk végigkísérte utunkat.

Franciaország és Magyarország kapcsolatainak erősítésében tett erőfeszítései elismeréseképpen először a Nemzeti Érdemrend, majd a Becsületrend kitüntetéseket kapta. Egyesületünk életének legkritikusabb éveiben vállalta az Egyesület elnöki teendőinek ellátását, ami éveken keresztül nem szólt sajnos másról, mint a peres eljárásban való képviseletről. Harbula elnök úr kitartóan, állhatatosan és sok türelemmel küzdött azért, hogy az Egyesület túlélje ezt a hatéves időszakot. Betegsége ellenére is meg tudta szervezni azt, hogy az Egyesület a jogi procedúra lezárultával új irányt vehessen, és most már tényleg azzal tudjon foglalkozni, ami a hivatása: a két ország kapcsolatainak fejlesztésével.

Végső búcsút 2018. október 8-án vehetünk tőle, a Farkasréti temetőben.

Feladatom nem lehet más, mint megpróbálni megfelelni ennek az örökségnek.

Boros István

  1. szeptember 11.
Cher Président et ami,

 

Kedves Elnök Úr, barátom,

 

Le Président de la SMLH, l’Amiral Coldefy et l’ensemble du conseil d’administration se joint à moi pour partager la douleur de la famille et des nombreux amis que M Harbula comptait. Az SMLH elnöke, Coldefy admirális úr és az egész igazgatóság velem együtt szeretne osztozni a család és Harbula Úr számos barátjának fájdalmában.
Il a beaucoup fait pour permettre à la section de la Légion d’honneur de Hongrie de reprendre le cours de sn histoire, nous le savons bien. Nagyon sokat tett azért, hogy a Becsületrend magyar szekciója felvehesse az elvesztett fonalat, folytathassa történetét, jól tudjuk ezt mindannyian.
Je vous prie de vous faire notre interlocuteur auprès de sa famille pour lui manifester notre tristesse et notre soutien. Arra kérem, hogy képviseljen minket a család előtt, tolmácsolja fájdalmunkat és támogatásunkat.
Amitiés, Barátsággal,
Général (2s) François LOEUILLET François LOEUILLET tábornok (2.szekció)
Administrateur chargé des sections de l’étranger et des collectivités françaises ultramarines A külföldi és francia tengerentúli szekciók megbízott igazgatója