Balázs Péter tagtársunk előadása és az ELTE-vel közösen meghirdetett pályázat eredményhirdetése

Idén április 13-án tartott rendkívül tartalmas és érdekes előadást Balázs Péter tagtársunk az EU 2021-2027 időszakra vonatkozó költségvetésének főbb kérdéseiről. A téma iránti érdeklődést az előadás után elhangzott sok kérdés bizonyította. Egyesületünk történetében Balázs Péternek ez már a harmadik ilyen előadása volt, melyen az aktuális EU-költségvetés főbb témaköreit elemezte.

Az online előadást megelőzően került sor az ELTE-vel közösen meghirdetett diákpályázat online erdeményhirdetésére és „virtuális” díjátadására. Az egyesület február 4-i közgyűlésén hozott határozat értelmében egyesületünk támogatja 1 fő diák részvételét az SMLH alapításának 100 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Olympiades de la Jeunesse vetélkedőn. Egyesületünket képviselő diákot az ELTE pályázat díjazottjai közül kívántuk kiválasztani. A részvételi feltételként megszabott 22 éves korhatár azonban eldöntötte, hogy csak a 3. helyezettet, Uhlyarik Pannát jelölhetjük résztvevőnek. A harmadik alkalommal meghirdetett pályázat idei díjazottjai (a nyertes pályamű és a párizsi vetélkedőre delegált pályázó munkája elérhető az alább megadott linkeken):

I. díj:

Gabányi Réka, francia és angol szakfordító és tolmács első éves mesterszakos hallgató

Réka írásában Franciaország és Magyarország organikusan összekeveredik és együtt él: a polcon együtt élnek a nyelvek a könyvek lapjain, a szekrényben a Párizsban és a Budapesten vett ruhák, a francia sajtok a Lehel téri piacon bukkannak fel, a francia szavak a magyar mondatokban… És mindezekhez csatlakozik az angol nyelv, a belga képregényművészet és egy osztrák pszichoanalitikus, valamint a házi készítésű mousse au chocolat.

II. díj megosztva:

Csizmadia Kinga, magyar-francia szakos tanárképzés hatodéves hallgatója

Kinga novellájában a karanténba zárt ember magányosságát a járvány egész emberiségre kiható kollektív élményével veti össze. A járvány zárójelbe teszi jelenlegi életünket – de van-e értelme ebből a zárójelből a szép emlékekbe menekülni, vagy ettől csak még fájdalmasabb lesz a jelen?

Józsa Elena, francia és angol szakfordító és tolmács első éves mesterszakos hallgató

Elena családjában jóval a születése előtt jelen volt a francia nyelv: bolgár édesanyja és magyar édesapja ezen a nyelven kommunikáltak. Mivel ez mindkettőjük számára tanult nyelv volt, az első szerelmi vallomás után Elena édesanyja nem volt teljesen biztos benne, hogy tévedésből, vagy szándékosan hangzott-e el a „szerelem” szó. Elena írásában a konyhaművészeten keresztül mutatja be, hogyan tesz nyitottabbá, ha több különböző kultúrát is megismerünk.

III. díj:

Uhlyarik Panna, kommunikáció és médiatudományok szak első éves hallgatója

Panna írásában saját emlékeit dolgozta fel. Különösen megragadó volt olvasni, milyen fontos szerepet játszanak emlékeiben az emberek, akikkel együtt megélhette őket, illetve a tanárai és a sok tanulással töltött idő, amelynek köszönhetően érti és használja a francia nyelvet.

A zsűri különdíjai:

Tamás Noémi, francia és angol szakfordító és tolmács első éves mesterszakos hallgató

Noémi írásában azt járta körül, megismerhető-e valóban egy másik ország, egy másik kultúra kizárólag az irodalom és mások beszámolói alapján. Létezik-e, létezett-e egyáltalán az a Franciaország, az a Párizs, amelyet a klasszikus nagy regények olvasásakor magunk elé képzelünk?

Farkas Veronika, francia mesterképzés első éves hallgatója

Veronika novellában dolgozta fel a témát. Írásának hőse a nyomasztó mindennapok elől menekül franciaországi Erasmus-utazása emlékei közé, majd álomszerű utazást tesz az Antillákon – de vajon hol ébred fel?

Szécsi Krisztián, francia mesterképzés első éves hallgatója

Krisztián szintén novellát küldött. Írásában két különböző érdeklődési körű, teljesen eltérő kultúrából érkező ember kapcsolatát vizsgálja: egymáshoz tartozhatnak-e, megérthetik-e egymást, ha az egyikük A három nővér világában ismer a saját életére, míg a másik a nap ragyogásában?