2020. január 22-i közgyűlés

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeinek Szövetsége Egyesület évi rendes közgyűlésén, melyet 2020. január 22-én tartott a Novotel Danube szálloda konferenciatermében, az alábbi elnökségi előterjesztéseket fogadta el egyhangú szavazással:

Beszámoló a Szövetség 2019. évi tevékenységéről

A Szövetség 2019. évi költségvetése

Programjavaslat 2020. évre

A Szövetség 2020. évre tervezett költségvetése

 

Madarász László kérdésére, hogy miért akadozik a Corvinus-szal aláírt együttműködés, Boros István levezető elnök azt válaszolta, hogy az egyetemen zajló szervezeti átalakítások miatt még nem sikerült kialakítani az együttműködés kereteit. Pascale Adreani nagykövet asszony kérdésére, hogy honnan lehet tudni, hogy kik a Palmes Académiques díjazottjai, és hogyan lehet elősegíteni a csatlakozásukat, Boros István azt válaszolta, hogy az adatvédelmi rendelkezések miatt csak személyes kapcsolatokon keresztül lehet megkeresni őket, és engedélyt kérni a kapcsolatfelvételre. György Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a visegrádi 4-ekkel való harmonikus kapcsolat fenntartása miatt fontos odafigyelni a trianoni megemlékezés tartalmi előkészítésére.

Boros István levezető elnök a 2020. január 7-i elnökségi ülésen hozott döntésnek megfelelően átadta a Szövetség Díját a Budapesti Francia Intézetnek az Egyesülettel való sikeres együttműködésért az elmúlt években. A díjat az Intézet képviseletében Frédéric Rauser, az intézet igazgatója vette át. Az ELTE-együttműködés keretében meghirdetett pályázat lebonyolításában végzett munkájukért a Szövetség Elismerő Oklevelével tüntette ki tagjai közül Szeszler Zsuzsát és Varga Violette-et. Varga Violette oklevelét távollétében Baloghné Faludi Zsuzsa vette át.

A közgyűlés után Balázs Péter tagtársunk tartott érdekes előadást az EU új költségvetéséről, amit egy évindító koccintás követett.