A külföldi szekciók és a tengerentúli francia társaságok elnökeinek találkozója május közepén, Toulouse-ban

Anyaszervezetünk, az SMLH (Société des Membres de la Légion d’Honneur) 2018. május 16-18-án tartotta közgyűlését Toulouse-ben. François Loeuillet Général (2S) a mellékelt beszámoló alapján tájékoztatta a közgyűlést a külföldi szekciók és tengerentúli francia társaságok elnökeinek május 16-án délelőtt lezajlott találkozójáról:

Beszámoló (francia nyelvű)

2018. március 27-i Közgyűlés

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeinek Szövetsége Egyesület évi rendes közgyűlésén, melyet 2018. március 27-én tartott a Magyar Tudományos Akadémia klubtermében, az alábbi elnökségi előterjesztéseket fogadta el egyhangú szavazással:

2017. évi költségvetés végrehajtása

2018. évi költségvetés tervezete

Beszámoló 2017. év eseményeiről

2018. évi programok tervezete

Az Egyesület DÍJ-ának és Elismerő Oklevelének megalapítása

Székhelyváltozás

Az Egyesület székhelyváltozásának jóváhagyásával az alábbi új Alapszabályt lépett életbe:

2018.03.27-én elfogadott új Alapszabály

 

 

Arnaud Beltrame rendtársunk emlékére

Megrendülve tesszük közzé az SMLH elnökének levelét rendtársunk haláláról, aki a hétvégi carcassoni túszdráma során vesztette életét.

A március 28-i nemzeti megemlékezésen való részvételről az alábbi tájékoztatást kaptuk az SMLH kommunikációs vezetőjétől:

Mesdames et Messieurs,

La SMLH était représentée par le général d’armée Hervé Gobilliard, président, et Henri Weill, vice-président, à la cérémonie d’hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame ce mercredi 28 mars.

Voir le site https://www.smlh.fr/liste-actualites/262/hommage-au-colonel-beltrame

Bien cordialement.

2018. február 22-i rendezvényünk a Francia Intézet auditóriumában

2018. február 22-én a Francia Intézet segítségével nagy sikerű rendezvényt tartottunk Koncz Zsuzsa művésznő (a Becsületrend lovagja) és Fáber András tanár úr (a Nemzeti Érdemrend lovagja) közreműködésével a francia sanzon szerepéről és hatásairól a társadalomra. A zene és a szöveg harmóniája, a mondanivaló kifejezésének művészi igénye jellemzi azokat az eladókat, akik többnyire nemcsak a zenéket komponálják hanem a szöveget is maguk írják. Az üzenetek erőssége és időtállósága ezeknek az előadóművészeknek különleges helyet biztosít a francia művészeti életben, amit a a francia közönség rajongása is kifejez.

Koncz Zsuzsa és Fáber András válogatásában bemutatott zenei illusztrációk és a szövegek, a szerzemények keletkezéséhez kapcsolódó történetek nagy sikert arattak a rendezvény résztvevői körében. Ezt az is igazolja, hogy azonnali igény fogalmazódott meg a műsorból időhiány miatt kimaradt előadóművészek bemutatására.

 

Köszönjük Koncz Zsuzsa és Fáber András rendtársainknak a maradandó élményt!

 

Boros István

elnök

Elhunyt Henri Leroy úr

Tisztelt Rendtársak!

Fájdalommal tudatom, hogy a francia nemzeti egyesület elnöki tisztjét 1993 és 2004 között betöltő, az egyesület életében és a külföldi szekciók megszervezésében emblematikus szerepet játszó Henri Leroy úr itt hagyott minket.

 

Őszinte részvéttel,

Boros István

elnök

Újévi köszöntő

Kedves Rendtársak!

Boldog új évet kívánok Önöknek! Az új évben olyan fontos feladatok állnak előttünk, mint az Egyesület kitűzött céljainak érdekében kifejtett tevékenységének bővítése, a működés adminisztratív kereteinek véglegesítése, pénzügyi helyzetünk megszilárdítása, és első helyen az Egyesület taglétszámának további növelése.

Ez utóbbit csak úgy érhetjük el, ha tagjainknak nemcsak vonzó programokat kínálunk, hanem a francia-magyar kapcsolatokban aktívan szereplő, azokat erejéhez mérten alakító szervezet munkájában való részvételi lehetőséget.

 

Bízom abban, hogy célunkat közösen el tudjuk érni.

 

Boros István

elnök

Egyesületünk előzetes programterve 2018. évre

Az egyeztetések az időpontok és az előadók ügyében még folynak, ezért a végleges programot csak a későbbiekben tudjuk megadni. Kérjük a programok címét tekintsék „munkacímnek” (zárójelben azoknak a vezetőségi tagoknak a nevét adjuk meg, akik a program szervezésében részt vesznek).

Az egyesület vezetősége 2018-ra az alábbi programok szervezését kezdte meg:

 

  • Koncz Zsuzsa előadása a francia sanzonok magyarországi fogadtatásáról (2018. február – Fáber András)
  • Közgyűlés – (2018. március – Boros István)
  • A XX. század legnagyobb magyar szépírói is, mint sok elődjük, Párizst mindig mércének tekintették munkásságuk során. Hogy van ezzel a kortárs magyar irodalom? Előadó: A. Szabó Magdával (2018. április – Fáber András)
  • Európa jövője – az új európai költségvetés. (2018. június – dr. Balázs Péter)
  • Egyenlőtlenségek a világban – filozófia és gazdaság – Eszmecsere a világ ma talán legmeghatározóbb vitakérdéséről (2018. szeptember – Boros István)
  • Két rendezvénnyel (egy-egy művészeti előadás és egy hadtörténeti előadás kertében) emlékezünk meg az I. világháború végének 100. évfordulójáról. A „Grande Guerre” és a Habsburg Monarchia vége a Franciaország és Magyarország történelmében kitörölhetetlen nyomott hagyott. (2018. november – Felkai Anna, dr. Lomniczi Zoltán, Fáber András)
  • Francia részvétel a magyar gyógyszeriparban (2018. december – Boros István)

 

Találkozóink pontos címét, időpontját, az előadók nevét és a helyszínt e-mailben közöljük.

 

  1. december 10

Boros István

2017. december 6-i rendezvényünk a Francia Intézetben

Egyesületünk ez évi utolsó rendezvényének 2017. december 6-án, a Francia Intézet (Budapest, I. Fő utca 17.) ad otthont.

A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, a párizsi Magyar Intézet korábbi művészeti igazgatóhelyettese és Makláry Kálmán galériatulajdonos (Kálmán Makláry Fine Arts) beszélgetnek „Értékteremtők: magyar művészek Párizsban a XX. sz. második felében” címmel.

Az eszmecsere témája a Párizsban alkotott és világhírt szerzett magyar festőművészek élete, művészete, a világ műkereskedelmében betöltött szerepük, hazai fogadtatásuk.

A beszélgetés után Jean-Claude Fedou rendtársunk jóvoltából a Jardin de Paris étterem vendégei vagyunk egy év végi koccintásra.

Mint mindig, most is szívesen látjuk barátait és vendégeit is. Kérjük, hogy részvételi szándékát mihamarabb jelezze vissza az info@francia-kituntetettek.hu címre, mivel a terem befogadó kapacitása korlátozott.

Francia rendtársaink és francia nyelvű vendégeink részére a tolmácsolást igyekszünk biztosítani.

Kérjük figyeljék elektronikus levelezésüket is, hiszen a meghívókat lehetőség szerint e-mailben fogjuk küldeni.

2017. november 9.