Piketty nyomán az egyenlőtlenségekről: trendek, interpretációk és szakpolitikai javaslatok – előadás az MTA klubtermében 2018. szeptember 26-án

Biztos mindenkiben sok nyitott kérdés maradt a Pascale Andreani nagykövet asszony részvételével szeptember 26-án, az MTA klubtermében meghallgatott előadás után. Hubai László, az ELTE Társadalomtudományi karának tanársegédje Thomas Piketty: A tőke a 21. században c. műve kapcsán beszélt a globális egyenlőtlenségekről. Ha valakinek kedve lenne átismételni vagy továbbgondolni az elhangzottakat, az alábbi linken megtalálja az előadás vetített anyagát:

előadás anyaga – globális egyenlőtlenségek

Elhunyt dr. Harbula Gyula

Harbula Gyula 75. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen

Elhunyt dr. Harbula Gyula, egyesületünk leköszönt elnöke. Tőle csak személyes hangnemben tudok búcsúzni.  1981-ben ismerkedtünk meg Párizsban, ahol mindketten külszolgálatban voltunk. Ő a két ország közötti idegenforgalom, én a kereskedelmi kapcsolatok területén. Minden vasárnap a Bois de Boulogne-ban találkoztunk, fiaink társaságában fociztunk. Szakmai pályafutásának egy következő szakaszában az azóta az Accor-csoport kötelékéhez tartozó Pannonia Szálloda és Vendéglátó Vállalatot vezette, aminek vezérigazgatója, majd később az FB elnöke lett, innen ment nyugdíjba is. Személyes kapcsolatunk végigkísérte utunkat.

Franciaország és Magyarország kapcsolatainak erősítésében tett erőfeszítései elismeréseképpen először a Nemzeti Érdemrend, majd a Becsületrend kitüntetéseket kapta. Egyesületünk életének legkritikusabb éveiben vállalta az Egyesület elnöki teendőinek ellátását, ami éveken keresztül nem szólt sajnos másról, mint a peres eljárásban való képviseletről. Harbula elnök úr kitartóan, állhatatosan és sok türelemmel küzdött azért, hogy az Egyesület túlélje ezt a hatéves időszakot. Betegsége ellenére is meg tudta szervezni azt, hogy az Egyesület a jogi procedúra lezárultával új irányt vehessen, és most már tényleg azzal tudjon foglalkozni, ami a hivatása: a két ország kapcsolatainak fejlesztésével.

Végső búcsút 2018. október 8-án vehetünk tőle, a Farkasréti temetőben.

Feladatom nem lehet más, mint megpróbálni megfelelni ennek az örökségnek.

Boros István

  1. szeptember 11.
Cher Président et ami,

 

Kedves Elnök Úr, barátom,

 

Le Président de la SMLH, l’Amiral Coldefy et l’ensemble du conseil d’administration se joint à moi pour partager la douleur de la famille et des nombreux amis que M Harbula comptait. Az SMLH elnöke, Coldefy admirális úr és az egész igazgatóság velem együtt szeretne osztozni a család és Harbula Úr számos barátjának fájdalmában.
Il a beaucoup fait pour permettre à la section de la Légion d’honneur de Hongrie de reprendre le cours de sn histoire, nous le savons bien. Nagyon sokat tett azért, hogy a Becsületrend magyar szekciója felvehesse az elvesztett fonalat, folytathassa történetét, jól tudjuk ezt mindannyian.
Je vous prie de vous faire notre interlocuteur auprès de sa famille pour lui manifester notre tristesse et notre soutien. Arra kérem, hogy képviseljen minket a család előtt, tolmácsolja fájdalmunkat és támogatásunkat.
Amitiés, Barátsággal,
Général (2s) François LOEUILLET François LOEUILLET tábornok (2.szekció)
Administrateur chargé des sections de l’étranger et des collectivités françaises ultramarines A külföldi és francia tengerentúli szekciók megbízott igazgatója

 

Beszámoló május 3-i, a Francia Intézetben rendezett, irodalmi témájú rendezvényünkről

A magyar-francia irodalmi kapcsolatokról szóló rendezvényünket 2018. május 3-án tartottuk meg, ezúttal a Francia Intézetben (Budapest, I. Fő u. 17.). Az előadás címe -„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!” is jelezte, hogy a magyar írók és költők, mint például Batsányi János a XVIII. században, már a történelmi múltban megkülönböztetett figyelmet szenteltek mindannak, ami Franciaországban történt. Bár a két ország politikai kapcsolatai távolról sem voltak mindig felhőtlenek – erről tanúskodik például Kuncz Aladár Fekete kolostor (1928) című műve az I. világháború idején internált franciaországi magyarokról – de a kétoldalú szellemi kapcsolatokra jellemző, hogy ezt a művet a Gallimard könyvkiadó már 1937-ben kiadta Franciaországban. Vajon aktuálisak-e még Batsányi János sorai, melyek egy kiváló emigráns magyar irodalmár, Gara László jóvoltából jelentek meg franciául a múlt század hatvanas éveiben az Éditions du Seuil által kiadott „Anthologie de la poésie hongroise” (A magyar költészet antológiája) című kötetben kiváló francia költők fordításában. (Az előadás címadó versét – akárcsak más magyar költők verseit – történetesen Jean Rousselot és Eugène Guillevic fordította.) Milyenek a kortárs magyar irodalom kapcsolatai a mai Franciaországgal? A két előadó, A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója és Fáber András c. egyetemi docens, egyesületünk elnökségi tagja, több tucat könyvvel érkezett a találkozóra: javarészt mai magyar írók és költők műveinek francia fordításaival. Ezek nagy része a budapesti Francia Intézet könyvtárában is megvan. A személyes elemekben is bővelkedő beszélgetés során szóba került az emigráns Gara László vagy a ma is élő Kassai György franciaországi műfordítói és műfordítás-szervező tevékenysége, melynek során a XX. század kiváló francia írói és költői elkezdtek magyar költőket és írókat fordítani. Ma már a nagy franciaországi könyvesboltokban a régi és a mai magyar irodalom számos kiváló alkotása várja az érdeklődő olvasókat.

Un événement destiné  aux relations littéraires franco-hongroises a eu lieu le 3 mai 2018 à 17h00 à l’Institut Français de Budapest, (Budapest, I. Fő u. 17). Le titre « … vous verrez apparaître / Le destin que pour vous on écrit à Paris », les mots empruntés au poète hongrois de 18ème siècle János Batsányi (traduction : Eugène Guillevic et Jean Rousselot), parus pour la première  fois en français en 1962 –  grâce à Ladislas Gara – aux Éditions du Seuil dans la remarquable « Anthologie de la poésie hongroise », prouvent que les hommes de lettres hongrois ont toujours été attentifs à ce qui se passait en France. Alors que les relations politiques entre les deux pays n’étaient pas toujours au beau fixe – comme le livre «Le Monastère noir » (1931) de l’écrivain Aladár Kuncz, consacré à la destinée des Hongrois internés en France au cours de la Première Guerre mondiale en témoigne notamment  – il est non moins révélateur que le roman en question a déjà été publié en France en 1937 chez Gallimard. Quelles sont les relations qu’entretient la littérature hongroise contemporaine avec la France d’aujourd’hui ? Est-ce que l’enseignement du poème de Batsányi est toujours d’actualité ? Tels étaient notamment les principaux sujets traités par Magda A. Szabó, directrice stratégique du Théâtre National et András Fáber, maître de conférence honoraire, membre du CA de notre Association. En évoquant également des souvenirs personnels, ils ont présenté une vingtaine de volumes, des œuvres d’écrivains hongrois contemporains traduits récemment en français, accessibles pour la plupart à la Médiathèque de l’Institut. Les conférenciers ont également évoqué l’activité de Ladislas Gara, émigré en France, ou de Georges Kassaï, nonagénaire mais toujours actif, en faveur de la traduction d’œuvres littéraires hongroises. C’est notamment grâce à eux que les meilleurs écrivains et poètes français se sont mis à traduire les chefs-d’œuvre de la littérature hongroise. À l’heure actuelle, ceux-ci attendent leurs lecteurs sur les étagères des grandes librairies en France.

Látogatás Konok Tamás műtermében

Sajnálhatja, aki inkább a foci-VB nyitó mérkőzését választotta, és nem élt Konok Tamás festőművész meghívásával június 14-én. A meghívók nagyon kedvesen fogadtak minden érkezőt, rövid beszélgetés, a műterem feltérképezése és 1-2 pohár hűsítő után – a nagy melegre való tekintettel – Tamás végigszaladt szóban az életén, sok színes, filmszerűen elmesélt történettel. Bennem különösen a szegény ifjú festő párizsi „műtermét” látogató termetes mecénás-asszony képe maradt meg, akit végül úgy sikerült kiszabadítani a padlásfeljáró nyílásából, ahova Micimackó módjára beszorult, hogy Tamás cipőjét levéve a vállán kezdett el ugrálni. A mesélés után már mindenki másképp, célzatosabban bogarászta a műterem kincseit, annak függvényében, hogy melyik történet/időszak keltette fel az érdeklődését leginkább. Végül Konok Marianne végigvezette a csapatot a lakáson, hogy egy Modrian-stílusú konyhaszekrénnyel büszkélkedhessen, de közben a sok szép tárgy között megcsodálhattuk Hetey Katalinnak, Konok Tamás nemrég elhunyt feleségének rész és egész viszonyát körbejáró, mozgatható részekből építkező geometrikus alapformákat bemutató fém- és faszobrait. Nagyon köszönjük a meghívást, mindenkinek emlékezetes élmény volt ez a látogatás!

Révai Vera

A külföldi szekciók és a tengerentúli francia társaságok elnökeinek találkozója május közepén, Toulouse-ban

Anyaszervezetünk, az SMLH (Société des Membres de la Légion d’Honneur) 2018. május 16-18-án tartotta közgyűlését Toulouse-ben. François Loeuillet Général (2S) a mellékelt beszámoló alapján tájékoztatta a közgyűlést a külföldi szekciók és tengerentúli francia társaságok elnökeinek május 16-án délelőtt lezajlott találkozójáról:

Beszámoló (francia nyelvű)

2018. március 27-i Közgyűlés

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeinek Szövetsége Egyesület évi rendes közgyűlésén, melyet 2018. március 27-én tartott a Magyar Tudományos Akadémia klubtermében, az alábbi elnökségi előterjesztéseket fogadta el egyhangú szavazással:

2017. évi költségvetés végrehajtása

2018. évi költségvetés tervezete

Beszámoló 2017. év eseményeiről

2018. évi programok tervezete

Az Egyesület DÍJ-ának és Elismerő Oklevelének megalapítása

Székhelyváltozás

Az Egyesület székhelyváltozásának jóváhagyásával az alábbi új Alapszabályt lépett életbe:

2018.03.27-én elfogadott új Alapszabály

 

 

Arnaud Beltrame rendtársunk emlékére

Megrendülve tesszük közzé az SMLH elnökének levelét rendtársunk haláláról, aki a hétvégi carcassoni túszdráma során vesztette életét.

A március 28-i nemzeti megemlékezésen való részvételről az alábbi tájékoztatást kaptuk az SMLH kommunikációs vezetőjétől:

Mesdames et Messieurs,

La SMLH était représentée par le général d’armée Hervé Gobilliard, président, et Henri Weill, vice-président, à la cérémonie d’hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame ce mercredi 28 mars.

Voir le site https://www.smlh.fr/liste-actualites/262/hommage-au-colonel-beltrame

Bien cordialement.

2018. február 22-i rendezvényünk a Francia Intézet auditóriumában

2018. február 22-én a Francia Intézet segítségével nagy sikerű rendezvényt tartottunk Koncz Zsuzsa művésznő (a Becsületrend lovagja) és Fáber András tanár úr (a Nemzeti Érdemrend lovagja) közreműködésével a francia sanzon szerepéről és hatásairól a társadalomra. A zene és a szöveg harmóniája, a mondanivaló kifejezésének művészi igénye jellemzi azokat az eladókat, akik többnyire nemcsak a zenéket komponálják hanem a szöveget is maguk írják. Az üzenetek erőssége és időtállósága ezeknek az előadóművészeknek különleges helyet biztosít a francia művészeti életben, amit a a francia közönség rajongása is kifejez.

Koncz Zsuzsa és Fáber András válogatásában bemutatott zenei illusztrációk és a szövegek, a szerzemények keletkezéséhez kapcsolódó történetek nagy sikert arattak a rendezvény résztvevői körében. Ezt az is igazolja, hogy azonnali igény fogalmazódott meg a műsorból időhiány miatt kimaradt előadóművészek bemutatására.

 

Köszönjük Koncz Zsuzsa és Fáber András rendtársainknak a maradandó élményt!

 

Boros István

elnök