Mme Pascale Adreani, Balázs Péter és Madarász László kerekasztal-beszélgetése az uniós választások, következményeiről, hatásairól

Pascale Adreani francia nagykövet asszony, Balázs Péter volt külügyminiszter és Madarász László, az MNB Felügyelő Bizottságának tagja – a becsületrend kitüntetettjei és egyesületünk tagjai – Balázs Péter moderálásával kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg a május 26-i Európai Parlamenti választások eredményének várható következményeit.

Egy nappal azután, hogy az Európai Tanács megnevezte az európai felépítmény négy legfontosabb tisztségére a jelöltjeit, rendkívüli lehetőségünk kaptunk arra, hogy ne csupán meghallgassuk, hanem érdemben részt is vehessünk egy élénk vitában az európai kérdésekről, Európa jövőjéről.

 

 

Mme Pascale Andreani, l’Ambassadeur de France, M. Péter Balázs ancien ministre des affaires étrangères et M. László Madarász membre du Conseil de Surveillance de la Banque Nationale Hongroise – Légionnaires et membres de notre Association ont bien voulu accepter de participer à une table ronde animée par M. Péter Balázs sur les conséquences des élections EU de 26 mai.

Au lendemain de la finalisation du choix du Conseil Européen aux quatre fonctions les plus importantes de l’architecture européenne, nous avons eu une occasion exceptionnelle pas seulement d’écouter mais de participer dans un débat très vif sur les questions européennes.

Látogatás a Molnár-C. Pál Műterem-múzeumában június 8-án

Faludy Judit tagtársunk ismét szeretettel invitálja érdeklődő tagjainkat a Molnár-C. Pál Műterem-múzeumba, ahol a művész francia kötődéseire fókuszáló látogatást teszünk Csillag Éva Mária, gyűjteményvezető francia nyelvű vezetésével a 125 éves jubileumi év apropóján. További információkat az alábbi linken találnak:

http://aabgf.hu/latogatas-a-molnar-c-pal-muterem-muzeumba/

Poros András és Zsámboki Marcell előadása a francia és magyar nyelv oktatásának helyzetéről a két országban

Ismét sok új, és akár egyesületünk francia-magyar kapcsolatokat előmozdító tevékenysége szempontjából hasznos információt hallottunk május 22-én délután, a Pavillon de Paris-ban. Először Poros András, a Franciatanárok Magyarországi Egyesületének elnöke mutatta be a francia nyelv oktatásának jelenlegi helyzetét Magyarországon, majd Zsámboki Marcell István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály főosztályvezetője tartott előadást a magyar nyelv franciaországi oktatásáról. Az előadást megelőző zivatar biztos sokakat eltántorított részvételi szándékától, ezért a két előadás kivetített anyagát megosztjuk az alábbi linkeken:

Poros András előadása

Zsámboki Marcell István előadása

Az előadásokat megtisztelte Pascale Adreani nagykövet asszony is jelenlétével. Poros András tanár úr saját magát tolmácsolta rendkívül gördülékenyen, míg Zsámboki Marcell előadását Fáber András tagtársunk fordította, akinek ezúttal is köszönjük közreműködését.

Zsámboki Marcell prezentációjában komoly hangsúlyt helyezett arra, hogy a magyar nyelv és kultúra külföldi oktatásában Franciaország előkelő helyet foglal el a négy fogadó intézményével és az ezekben működő hat vendégoktatóval.

Poros András előadásából kiderült, hogy a tanult idegen nyelvek között vitathatatlanul első helyre került angol mögött, a németet követve harmadik helyen lévő franciát tanuló diákok, középiskolások többsége az idegen nyelv tanulása mellett komolyan érdeklődik az ország kultúrája iránt is. Erről tanúskodnak az alábbi linkeken megnézhető, középiskolások által készített díjnyertes alkotások:

Un Français en Hongrie – A váci Piarista Gimnázium tanulóinak 2. helyezést elért filmje a Que viennent-ils faire, ces francophones en Hongrie? videopályázaton.

Les Intrépides – A miskolci Avasi Gimnázium tanulóinak díjnyertes alkotása a Pourquoi le français ? videopályázaton.

Ca fait du bien – Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanulóinak díjnyertes pályázata a Pourquoi le français ? videopályázaton.

További díjnyertes alkotásokat is találnak a Franciatanárok Magyarországi Egyesületének honlapján.

Cserba Júlia és Fáber András beszélgetése a Franciaországban élt/elő magyar fotóművészekről

Cserba Júlia Párizsban élő művészettörténész beszélgetőpartnere Fáber András rendtársunk volt 2019. április 17-én, a Pavillon de Paris étteremben tartott találkozónkon.  2019. évi programjaink kialakításakor már gondoltunk arra, hogy a jelentős számban Párizsban élt és alkotott fotográfusokról érdemes többet megtudnunk, amikor is kiderült, hogy Cserba Júlia témáról írott könyvét decemberben adja ki a Corvina Kiadó.

Fáber András mint beszélgetőtárs méltatta Cserba Júlia kitartó munkáját és főleg annak eredményét, hiszen számos olyan alkotóról hallhatunk sok érdekeset – természetesen a már ismert nagy nevek mellett –, akikről még csak nem is sejthettük, hogy francia és nemzetközi karrierjüket Magyarországról indulva érték el.

Tűzvész a párizsi Notre-Dame székesegyházban

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend magyar kitüntetettjeinek Szövetsége mélységes megrendülését fejezi ki a párizsi Notre-Dame székesegyházban, a francia és egyetemes kultúra ezen emblematikus alkotásában keletkezett tűz miatt. Osztozunk azoknak a hívőknek fájdalmában, akiknek a Notre-Dame hitük gyakorlásának egyik legfontosabb helyszíne. Egyesületünk vezetősége felhívja tagjait és Franciaország valamennyi barátját, hogy lehetőségeihez mérten járuljanak hozzá Franciaország és az egyetemes európai kultúra e szimbolikus műemlékének  újjáépítéséhez.

A fenti felhívást a Vezetőség 2019. április 17-i ülésén hagyta jóvá.

La section hongroise de SMLH exprime sa profonde tristesse à propos de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, emblème de la culture et de la civilisation universelles. Nous partageons le chagrin des fidèles dont ce prestigieux monument est un des hauts lieux de leur Église. Le CA de la Section Hongroise invite les membres de l’organisation, les amis de la France, à contribuer aux efforts de la reconstruction de ce symbole de la France et de toute l’Europe.

Dr. Faludy Judit tárlatvezetése az MTA Pszichiátriai Gyűjteményében

Dr. Faludy Judit tagtársunk két alkalommal is végigkalauzolta a Magyar Tudományos Akadémiai Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményében március 25-én és 28-án a Szövetség Klubja rendezvényre regisztrált tagjainkat.

A “Lipót” gyönyörű makettjének megtekintésén kívül sok történetet hallhattunk az ott ápolt művészekről, illetve a pszichotikus betegek művészetterápiás kezelése során keletkezett műalkotásokról, hasonló külföldi gyűjteményekről, az Art Brut és az Outsider Art fogalmakról.

 

Az illusztrációként használt kép Pál István alkotása, amelyen az intézet varrodájában dolgozó betegeket ábrázolja.

Zene – szóval és billentyűkön, francia és magyar zeneszerzők tükrében

Február 25-én délután, az Institut Français auditóriumában Szentpéteri Gabriella zongoraművésznő tartott zenei illusztrációkkal kísért előadást Franciaország és Magyarország komolyzenei kultúrájának kapcsolódásáról, arról, hogy hogyan hatottak egymásra, milyen kapcsolatban voltak a két ország zeneszerzői, elsősorban a XVIII. századot követő időszakban.

„Les voyages forment la Jeunesse – Az utazások alakítják az ifjúságot” c. pályázat díjátadása

2019. március 21-én az ELTE Gólyavárában került sor az egyetemmel közösen kiírt pályázat díjátadására.

A pályaművek elbírálásában részt vettek  Szeszler Zsuzsa és Varga Violette tagtársaink. Az ELTE által delegált bírálókkal egyetértésben két 1. és egy 3. díj került átadásra.

Fehér Fruzsina és Veszprémi Zsófia munkái részesültek 1. díjban, Jászik Zsófia Eszter pályázata 3. helyezést ért el.

A nyertes pályaműveket az alábbi linkeken olvashatják el:

Fehér Fruzsina

Veszprémi Zsófia