2020. január 22-i közgyűlés

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeinek Szövetsége Egyesület évi rendes közgyűlésén, melyet 2020. január 22-én tartott a Novotel Danube szálloda konferenciatermében, az alábbi elnökségi előterjesztéseket fogadta el egyhangú szavazással:

Beszámoló a Szövetség 2019. évi tevékenységéről

A Szövetség 2019. évi költségvetése

Programjavaslat 2020. évre

A Szövetség 2020. évre tervezett költségvetése

 

Madarász László kérdésére, hogy miért akadozik a Corvinus-szal aláírt együttműködés, Boros István levezető elnök azt válaszolta, hogy az egyetemen zajló szervezeti átalakítások miatt még nem sikerült kialakítani az együttműködés kereteit. Pascale Adreani nagykövet asszony kérdésére, hogy honnan lehet tudni, hogy kik a Palmes Académiques díjazottjai, és hogyan lehet elősegíteni a csatlakozásukat, Boros István azt válaszolta, hogy az adatvédelmi rendelkezések miatt csak személyes kapcsolatokon keresztül lehet megkeresni őket, és engedélyt kérni a kapcsolatfelvételre. György Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy a visegrádi 4-ekkel való harmonikus kapcsolat fenntartása miatt fontos odafigyelni a trianoni megemlékezés tartalmi előkészítésére.

Boros István levezető elnök a 2020. január 7-i elnökségi ülésen hozott döntésnek megfelelően átadta a Szövetség Díját a Budapesti Francia Intézetnek az Egyesülettel való sikeres együttműködésért az elmúlt években. A díjat az Intézet képviseletében Frédéric Rauser, az intézet igazgatója vette át. Az ELTE-együttműködés keretében meghirdetett pályázat lebonyolításában végzett munkájukért a Szövetség Elismerő Oklevelével tüntette ki tagjai közül Szeszler Zsuzsát és Varga Violette-et. Varga Violette oklevelét távollétében Baloghné Faludi Zsuzsa vette át.

A közgyűlés után Balázs Péter tagtársunk tartott érdekes előadást az EU új költségvetéséről, amit egy évindító koccintás követett.

2020 année Charles de Gaulle

Mes chers présidents, chères présidentes,

Je vous présente mes vœux les plus sincères et chaleureux pour vous et vos familles.

Que 2020 témoigne de votre engagement pour une nouvelle année empreinte d’humanité, de tolérance et de paix.

Que l’harmonie et la sérénité règnent dans vos sections pour faire rayonner nos valeurs altruistes et humanitaires.

Avec ma fidèle amitié.

Michel LEBON, Président national

Jacques Chirac-ra emlékezünk / En souvenir du président Jacques Chirac

86 éves korában elhunyt Jacques Chirac, a Francia Köztársaság volt elnöke, többszörös miniszterelnök, miniszter és Párizs főpolgármestere.

Egyesületünk kivételes helyzetben van, amikor Jacques Chiracra emlékszünk, hiszen tagjaink közül nagyon sokunk kitüntetési oklevelét Jacques Chirac elnök úr írta alá.

Már ez az aláírás is összekapcsolta képletesen Elnök urat a kitüntetettel, de tagjaink közül sokan személyes emléket is őriznek róla, mert a magyar-francia kapcsolatokban betöltött szerepük miatt személyesen is találkozhattak Elnök úrral.

Világpolitikai jelentőségű lépések, gesztusok, nagyívű beszédek fűződnek nevéhez. A visszaemlékezések szerint a diplomáciai kapcsolataiban is elegáns, humoros és közvetlen tudott maradni.

Kapcsolatai Magyarországgal sokrétűek és folyamatosak voltak, ez által a két ország együttműködése harmonikusan fejlődött.

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeinek Szövetsége tisztelettel emlékezik Jacques Chiracra.

Boros István

elnök

______________________________________________________________________________

Jacques Chirac, ancien Président de la République française, Premier ministre, ministre et maire de Paris, est décédé à l’âge de 86 ans.

Notre association occupe une place particulière parmi ceux qui évoquent leurs relations avec le président Jacques Chirac, étant donné que les diplômes de décoration de la plupart de nos membres ont été signés de sa propre main.

Prise au sens figuré, même cette signature a constitué un lien entre le Président et la personne décorée, mais nombreux sont ceux parmi nos membres qui se souviennent de lui à titre personnel lors de l’accomplissement de leur mission dans le cadre des relations franco-hongroises.

En se souvenant de lui, nous gardons de souvenir d’ initiatives politiques de grande envergure, importantes à l’échelle mondiale, de même que celui des gestes qu’il a faits et des grands discours qu’il a prononcés. Presque tous ceux qui se souviennent trouvent des mots pour louer son élégance non seulement vestimentaire, ainsi que son sens de l’humour et le ton personnel qu’il a pu utiliser même jusque dans ses relations diplomatiques.

Ses contacts avec la Hongrie étant multiples et fréquents, la coopération des deux pays s’est développée harmonieusement au cours de ses mandats.

En lui rendant hommage, l’Association des Décorés Hongrois des Ordres d’Honneur et du Mérite gardera le souvenir de Jacques Chirac.

Mme Pascale Adreani, Balázs Péter és Madarász László kerekasztal-beszélgetése az uniós választások, következményeiről, hatásairól

Pascale Adreani francia nagykövet asszony, Balázs Péter volt külügyminiszter és Madarász László, az MNB Felügyelő Bizottságának tagja – a becsületrend kitüntetettjei és egyesületünk tagjai – Balázs Péter moderálásával kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg a május 26-i Európai Parlamenti választások eredményének várható következményeit.

Egy nappal azután, hogy az Európai Tanács megnevezte az európai felépítmény négy legfontosabb tisztségére a jelöltjeit, rendkívüli lehetőségünk kaptunk arra, hogy ne csupán meghallgassuk, hanem érdemben részt is vehessünk egy élénk vitában az európai kérdésekről, Európa jövőjéről.

 

 

Mme Pascale Andreani, l’Ambassadeur de France, M. Péter Balázs ancien ministre des affaires étrangères et M. László Madarász membre du Conseil de Surveillance de la Banque Nationale Hongroise – Légionnaires et membres de notre Association ont bien voulu accepter de participer à une table ronde animée par M. Péter Balázs sur les conséquences des élections EU de 26 mai.

Au lendemain de la finalisation du choix du Conseil Européen aux quatre fonctions les plus importantes de l’architecture européenne, nous avons eu une occasion exceptionnelle pas seulement d’écouter mais de participer dans un débat très vif sur les questions européennes.

Látogatás a Molnár-C. Pál Műterem-múzeumában június 8-án

Faludy Judit tagtársunk ismét szeretettel invitálja érdeklődő tagjainkat a Molnár-C. Pál Műterem-múzeumba, ahol a művész francia kötődéseire fókuszáló látogatást teszünk Csillag Éva Mária, gyűjteményvezető francia nyelvű vezetésével a 125 éves jubileumi év apropóján. További információkat az alábbi linken találnak:

http://aabgf.hu/latogatas-a-molnar-c-pal-muterem-muzeumba/

Poros András és Zsámboki Marcell előadása a francia és magyar nyelv oktatásának helyzetéről a két országban

Ismét sok új, és akár egyesületünk francia-magyar kapcsolatokat előmozdító tevékenysége szempontjából hasznos információt hallottunk május 22-én délután, a Pavillon de Paris-ban. Először Poros András, a Franciatanárok Magyarországi Egyesületének elnöke mutatta be a francia nyelv oktatásának jelenlegi helyzetét Magyarországon, majd Zsámboki Marcell István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály főosztályvezetője tartott előadást a magyar nyelv franciaországi oktatásáról. Az előadást megelőző zivatar biztos sokakat eltántorított részvételi szándékától, ezért a két előadás kivetített anyagát megosztjuk az alábbi linkeken:

Poros András előadása

Zsámboki Marcell István előadása

Az előadásokat megtisztelte Pascale Adreani nagykövet asszony is jelenlétével. Poros András tanár úr saját magát tolmácsolta rendkívül gördülékenyen, míg Zsámboki Marcell előadását Fáber András tagtársunk fordította, akinek ezúttal is köszönjük közreműködését.

Zsámboki Marcell prezentációjában komoly hangsúlyt helyezett arra, hogy a magyar nyelv és kultúra külföldi oktatásában Franciaország előkelő helyet foglal el a négy fogadó intézményével és az ezekben működő hat vendégoktatóval.

Poros András előadásából kiderült, hogy a tanult idegen nyelvek között vitathatatlanul első helyre került angol mögött, a németet követve harmadik helyen lévő franciát tanuló diákok, középiskolások többsége az idegen nyelv tanulása mellett komolyan érdeklődik az ország kultúrája iránt is. Erről tanúskodnak az alábbi linkeken megnézhető, középiskolások által készített díjnyertes alkotások:

Un Français en Hongrie – A váci Piarista Gimnázium tanulóinak 2. helyezést elért filmje a Que viennent-ils faire, ces francophones en Hongrie? videopályázaton.

Les Intrépides – A miskolci Avasi Gimnázium tanulóinak díjnyertes alkotása a Pourquoi le français ? videopályázaton.

Ca fait du bien – Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanulóinak díjnyertes pályázata a Pourquoi le français ? videopályázaton.

További díjnyertes alkotásokat is találnak a Franciatanárok Magyarországi Egyesületének honlapján.